การพัฒนา IT ในโรงพยาบาล

ปัญหาในปัจจุบัน

 • การบันทึกในหลายส่วนที่ยังคงเป็นการบันทึกด้วยลายมืออยู่ ทำให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด (Illegible hand writing)
 • มีเอกสารแบบฟอร์ม และเช็คลิสต์ให้ทำมากมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ยุ่งอยู่กับงานเอกสาร ไม่มีเวลาไปให้บริการผู้ป่วย
 • ความผิดพลาดจากตัวบุคคลยังพบได้ในทุกจุด (Human error)
 • ข้อมูลที่มีอยู่นำมารวมกัน และนำไปใช้ต่อได้ยาก
 • ความช่วยเหลือจากฝ่าย IT โรงพยาบาลมีน้อยมากจนถึงไม่มี
 • ทุกครั้งที่มีเช็คลิสต์ใหม่เพิ่มมา จะมีพยาบาลลาออก
 • การใช้หุ่นยนต์จัดยา (Pharmacy robot) จะช่วยลดความผิดพลาดของการจัดยา และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเภสัชกรมาเช็คยา ทำให้เภสัชกรมีเวลาไปดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้น ถ้ามองในระยาวค่าตัวหลักสิบล้านของ robot จะถือว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงเยอะ

ประโยชน์ของการนำ IT มาใช้

 • ลดงานกระดาษ เพราะยิ่งเขียนน้อยลง ยิ่งทำให้ audit ได้ง่ายขึ้น
 • ลด trancribing error
 • ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด

จาก National Healthcare Quality report พบว่า

 • Netherland มีระบบโดยรวมดีที่สุดในโลก ในขณะที่อเมริกาอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าประเทศในยุโรป Obama จึงต้องทำ Healthcare reform
 • ระบบช่วยเหลือในการสั่งยาที่ห้ามสั่งยาที่เกิด fatal drug interaction แบบเด็ดขาดช่วยลด medical error ได้ 100%
 • บุคลากรทางการแพทย์ต้องเชื่อมโยงกระบวนการทำงานกับ IT ให้ได้ จะได้นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุด
 • ไม่สำคัญว่าจะใช้ HIS ตัวไหนในโรงพยาบาล ขอให้ระบบนั้นมีการฝึกอบรมที่ดีก็พอ เพราะโปรแกรมอะไรก็ต้องมีการเรียนรู้เพื่อให้ใช้งานเป็น
 • คนทางฝั่ง IT ต้องเข้าใจ Healthcare business จะได้นำ IT มาช่วยได้เต็มที่

ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยใช่ว่าระบบอิเล็กโทรนิกส์จะทำให้ข้อมูลปลอดภัยน้อยลง เพราะระบบกระดาษก็หลุดได้ง่ายๆ เหมือนกัน (ญาติถือไปถ่ายเอกสาร หรือไม่ก็ใช้กล้องมือถือถ่าย) ดังนั้นไม่ควรมัวแต่เถียงว่าระบบไหนดีกว่ากัน แต่ควรนำระบบที่พิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่าในปัจจุบัน มาใช้โดยวางแผนรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมจะดีกว่า

Facebook Comments