รหัสมาตรฐานยา: บูรณาการสารสนเทศยาเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

รหัสมาตรฐานยา 24 หลักเป็นการกำหนดรหัสให้กับยาทุกตัวในประเทศไทยทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ เพื่อนำข้อมูลมาใช้บูรณาการการดูแลผู้ป่วย กำหนดทิศทางการใช้ยาของประเทศ

เนื้อหาของ session นี้จะออกไปทางเทคนิคเกี่ยวกับความหมายของรหัสเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากเอกสารของคณะทำงาน แต่ส่วนที่น่าสนใจคือตัวอย่างการนำไปใช้ใน Antidote Project

Antidote Project มีที่มาจากการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ หรือเกิดพิษจากการได้รับยาเกินขนาด ซึ่งขาดแคลนมากเพราะมีไม่ถึง 10 คนในประเทศไทย

ทางผู้พัฒนาจึงสร้างระบบ teleconsult ขึ้นมาให้แพทย์ทั่วไปได้ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบวิดีโอ หลังจากปรึกษาแล้ว ยังสามารถค้นหาได้ว่าโรงพยาบาลใดที่อยู่ในรัศมี xx กิโลเมตร (กำหนดระยะได้) มียาต้านพิษที่ต้องใช้ โดยตัวโปแกรมเป็นการสร้างเลเยอร์มาครอบกูเกิลแมป

เมื่อคลิ๊กที่จุดในแผนที่จะมีการแสดงจำนวนยาคงคลัง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบคลังยา หลังจากส่งคำขอเบิกยาที่โปรแกรม ตัวโปรแกรมจะมีการส่ง SMS ไปยังผู้รับผิดชอบคลังยา เพื่อทำการยืนยันการเบิกยา และตัดยอดในระบบ (ระบบคงคลังจะมีการเชื่อมต่อกับองค์การเภสัชกรรม เมื่อจำนวนยาลดลงถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเพิ่ม ทางองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการส่งยามาเติมให้อัตโนมัติ)

ผู้พัฒนาคือ ภก.ไตรเทพ ฟองทอง บอกว่าระบบนี้เป็นการประยุกต์นำเครื่องมือฟรีในอินเทอร์เน็ตมาผนวกเข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสร้างระบบช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาโปรแกรมแนวนี้ออกมาได้อีกหลายตัว (จริงๆ มีอีกโปรแกรมที่เป็นการนำ pivot chart มาแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาของหน่วยบริการย่อย แต่ยังเป็นแค่ mock up เพราะพี่เขายังหาเครื่องมือฟรีที่ทำงานได้ใกล้เคียงกันมาใช้ไม่ได้)

Facebook Comments