2010 year’s goal summary

จาก This year’s goal (2010)

ครอบครัว

รบกวนท่านน้องมาเฝ้าร้านเพื่อให้พ่อ กับแม่ได้ไปเที่ยว

ให้ของขวัญวันเกิดท่านน้อง (น่าจะเป็นปีแรกนะ เพราะจำได้ว่าไม่เคยให้เลย)

รวมกันสามพี่น้องกินข้าวด้วยกันสักครั้งนึง (ลำบากท่านน้องอีกแล้ว)

สุขภาพ

ควบคุมน้ำหนักไม่ให้น้อยกว่า 60 กิโลกรัมและไม่ให้เกิน 70 กิโลกรัม

วิ่งให้ได้อย่างน้อย 20 กิโลเมตรต่อสองสัปดาห์

HbA1C ต้องน้อยกว่า 7 ตลอดไป

การเรียน

>สอบให้ผ่านทุกวิชาที่ลงทะเบียนไว้

การงาน

ลดชั่วโมงอยู่เวรให้ได้อย่างน้อย 10% (ณ ต้นปีอยู่เวรประมาณ 140 ชม./เดือน)

ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเภสัชอีก 1 เว็บเพื่อใครก็ได้

สอนน้องฝึกงานแบบเป็นเรื่อง เป็นราว ไม่สอนแบบเรื่อยเปื่อยอย่างที่ผ่านมา

ปีนี้ได้ 6 เต็ม 10 อีกแล้ว สงสัยปีหน้าต้องตั้งให้ง่ายกว่านี้

Facebook Comments