Current Short List

เพิ่มเติมจากเดิมมาหน่อยนึง เพื่อให้เข้ากับความฝันล่าสุด

  • ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
  • อ่าน อ่าน อ่าน
  • เขียน เขียน เขียน
  • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
  • ทำเพื่อคนอื่น
  • ลองทำอะไรใหม่ๆ
Facebook Comments