Year's Goal (2011)

ถ้า Short list เป็นธรรมนูญชีวิต สิ่งที่จะเขียนต่อไปนี้ก็เป็น พรบ. และนโยบายในปีหน้าปี 2554
พรบ. ประกอบธรรมนูญก็ตามนี้
ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว: ยังหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการให้เวลากับตัวเอง ให้เวลากับครอบครัว ให้เวลากับเพื่อนร่วมงาน และให้เวลากับคนอื่นไม่ได้ ต้องค่อยๆ ลองไป โดยให้ความสำคัญตามลำดับนี้ไปก่อน
อ่าน อ่าน อ่าน: อ่านได้มาก และหลากหลายเท่าที่ต้องการ แต่ต้องไม่รบกวนงานหลัก
เขียน เขียน เขียน: เขียนให้ได้มากเท่าที่อยากเขียน เพราะถ้าไม่อยากเขียน แต่ฝืนเขียนมันก็ไม่ใช่การเขียนอย่างมีความสุข
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง: กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายเยอะๆ นอนให้พอ
ทำเพื่อคนอื่น: ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่เป็นการรบกวนตัวเอง และคนอื่น
ลองทำอะไรใหม่: คิดเรื่องใหม่ๆ ที่น่าลองทำทุกครั้งที่รู้สึกเบื่อ และลองทำทันทีที่มีโอกาส

ส่วนเป้าหมาย หรือนโยบายผมจะไม่ระบุเรื่องที่ต้องทำให้ได้ แต่จะระบุเป็นจำนวนโครงการที่จะทำให้สำเร็จ โดยนับเฉพาะโครงการที่ไม่ใช่งานประจำ และอยู่ใน short list ผมจะต้องทำให้ได้อย่างน้อย 24 โครงการ ภายใน 12 เดือน โครงการจะเล็กใหญ่ไม่สำคัญ ถ้ายกมันขึ้นมาเป็น โปรเจคในมือแล้วต้องทำให้เสร็จ แบ่งย่อยได้ ยกเลิกได้ แต่ห้ามดอง ห้ามเลื่อนไปเรื่อยๆ ทุกโปรเจคมีอายุ 1 เดือน

ตัวเลข 24 โครงการนี้มีที่มาจากจำนวนโครงการในมือที่ให้ถือได้ไม่เกิน 5 โครงการ (เผื่อที่ไว้ 2 สำหรับโครงการจากงานประจำด้วย) ถ้าคิดเป็นคะแนนเต็มก็เป็น 36 เกณฑ์ 24 จาก 36 คิดเป็น 66.67% ก็ดูโอเคดี น่าจะทำไหวอยู่

เห็นผมเรียกว่าโครงการ อาจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่โต แต่จริงๆ แล้วมันเป็นอะไรง่ายๆ เช่น ไปเที่ยว เขียนอะไรสักเรื่อง หรือหัดทำขนมหนึ่งประเภทเท่านั้นเอง สิ้นปีหน้ามาดูกันว่าจะทำได้สักเท่าไหร่

Facebook Comments