Last night time pharmacist

หลังจากคืนแรกเมื่อ 4 ปีก่อน เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ SSH นึกแล้วก็ใจหายที่นี่ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย ที่หลายๆ อย่างไม่อาจหาได้จากการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ

  • คนไข้นอกคนสุดท้ายที่ได้ส่งมอบยาให้
  • ใบสั่งยาใบสุดท้ายที่ได้ตรวจสอบและเซ็นต์ชื่อ
  • น้ำเกลือขวดสุดท้ายที่ได้ผสม KCL ให้
  • ยาชุดสุดท้ายที่หยิบใส่ตะกร้ายาวอร์ด
  • ได้ล็อกอินเข้า medtrak เป็นครั้งสุดท้าย
  • คำถามสุดท้ายที่ได้รับจากคนไข้
  • คำถามสุดท้ายที่ได้รับจากพยาบาล
  • คำถามสุดท้ายที่ได้รับจากแพทย์
  • คนไข้แพ้ยาคนสุดท้ายที่ได้ประเมิน
  • และการทักทายกับพี่ๆ น้องๆ ในห้องยาเป็นครั้งสุดท้าย

ลาก่อนพี่น้องห้องยา SSH

Facebook Comments