ข้อสอบเก่า กพ (ภาค ก) ปี 2552 และ 2553 เพื่อเตรียมสอบ กพ. 2554

เข้าไปดูได้ที่ http://www.testthai1.com/read.php?tid=672&page=1

2 ข้อแรกเฉลยแต่ไม่บอกวิธีทำ เสียเวลาคิดข้อ 2 เป็นชั่วโมง เลยเอามาโพสไว้เผื่อมีใครสงสัยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดซะนานแบบผม

ข้อ  1)  25   33   43   61  89………..
ก.  102     ข. 125     ค.  135    ง.  140

ตอบข้อ ค. 135 เพราะผลต่างของตัวถัดไปเท่ากับผลรวมของผลต่าง 2 อันก่อนหน้า

8, 10, 18 (10 + 8), 28 (10+18) และ 46 (18+28)

ข้อ 2) 41   121  259  241  65………..

ก. 0    ข. 1      ค.  2        ง.  -1

ตอบข้อ ข. 1 เป็นชุดของเลขยกกำลังที่ตัวฐานกับกำลังที่ยกรวมกันได้ 8 + อนุกรมเลขคณิตสลับ + –

6^2 + 5 = 41 |  5^3 – 4 = 121 | 4^4 +3 = 259 | 3^5 – 2 = 241  | 2^6 + 1 = 65 | 1^7 – 0 = 1  |

Facebook Comments