รายงานประจำปีพ.ศ. 2553 ของกรีนพีซ

Greenpeace2553

ถึงแม้กรีนพีซจะเขียวเข้มเกินไป แต่ถ้าไม่มีเขียวเข้ม เขียวอ่อนก็ไม่อาจช่วยโลกได้อย่างเต็มที่

More FatCow Hosting Rebate

Facebook Comments