รักที่แท้จริง

Love itself is what is left over when being in love has burned away, and this is both an art and a fortunate accident.

-Corelli’s Mandolin

แต่ความรักที่แท้คือสิ่งที่เหลืออยู่เมื่อการตกหลุมรักได้มอดไหม้ลงแล้ว ซึ่งเป็นทั้งศิลปะและเป็นอุบัติเหตุที่โชคดี

– lulu

Facebook Comments