modified blog

เริ่มบล็อกแรกของปีใหม่ด้วยการโมดิฟายบล็อกหลังจากได้อัพเกรดเวอร์ชันของ wordpress เป็นเวอร์ชัน 2 ตั้งแต่ปีทีแล้ว โดย

ตอนนี้ก็เหลือแต่แก้ไขธีมให้เข้ากับบล็อกมากกว่านี้

Facebook Comments