พี่น้อง

เป็นพี่น้องบางทีอาจจะดีกว่าก็ได้นะ
ความตายเท่านั้นจะมาแยกพี่กับน้องได้

– Autumn in My Heart

Facebook Comments