มองด้วยหัวใจ

เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา

— The Little Prince เจ้าชายน้อย

Facebook Comments