ยังคงแต่งให้แก่ท่าน

เอี้ยก่วยกับเซียวเล้งนึ่งแอบดูสองพี่น้องตระกูลบู๊แย่งก๊วยพู้กัน

ก๊วยพู้มองดูเงาหลังของบู๊ตุงยู้ เห็นอีกฝ่ายเดินอ้อมข้ามภูเขาจำลอง
ไปไกลโข กลับไม่เหลียวหน้ามาแม้แต่ครั้งเดียว ต้องครุ่นคิดขึ้น
‘ไม่ว่าจะเป็นตั่วบู๊หรือเซียวบู๊ หากแม้นมีเพียงคนเดียว ไยมิใช่ประเสริฐแท้?’
นางทอดถอนหายใจยาว เดินกลับห้องพักไปเพียงลำพัง
เอี้ยก่วยรอจนนางเดินจากไปไกล แล้วค่อยถามอย่างยิ้มแย้มว่า
“หากท่านเป็นนาง คิดแต่งให้แก่ผู้ใด?”
เซียวเล้งนึ่งเอียงหน้าขบคิดชั่วขณะ จึงกล่าว
“แต่งให้แก่ท่าน”
เอี้ยก่วยยิ้มพลางกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าไม่นับ ก๊วยโกวเนี้ยไม่นิยมชมชอบข้าพเจ้าแม้แต่น้อย
ข้าพเจ้าหมายความว่าถ้าหากท่านเป็นนาง ในระหว่างสองพี่น้องตระกูลบู๊
ท่านจะแต่งให้แก่ผู้ใด?”
“ข้าพเจ้ายังคงแต่งให้แก่ท่าน”

จากเอี้ยก่วยเจ้าอินทรี เล่ม 3 หน้า 42

 

Facebook Comments