one rule

จากที่เคยเขียนบ่นเอาไว้ในบล็อกนี้
ตอนนี้ไม่สนใจทุกข้อที่เคยเขียนไว้แล้วสรุปคือ ตอนนี้
ใครจะขอให้ช่วยอะไรมาเลย จะเกลียดขี้หน้าแค่ไหนก็ยอมช่วยอะ
แต่ขอข้อเดียวคือ ในการช่วยเหลือคนอื่นคือ
จะช่วยเหลือคนอื่นทุกเรื่องถ้ามันไม่ทำตัวเอง
ต้องเดือดร้อน เพราะถ้าช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองต้องเดือดร้อน
แล้วจะทำไปทำไม แต่ขอขยายความกฎข้อนี้หน่อย
ตัวเองต้องเดือดร้อนคือ
1.เดือดร้อนเรื่องเวลา ถ้างานนั้นทำให้ผมต้องเสียเวลาที่จะใช้ในการทำงานของตัวเอง
เสียเวลาในการใช้ชีวิตมากๆก็จะไม่ทำให้
2.เดือดร้อนเรื่องเงิน ถ้างานนั้นทำให้ผมต้องเสียงานทั้งที่ไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่องของผม
ก็คงทำให้ไม่ได้ เพราะยังหาเงินเองไม่ได้เลย ตอนนี้ก็ยังขอเงินแม่ใช้อยู่
3.เดือดร้อนเรื่องจิตใจ ถ้างานนั้นเป็นเรื่องผิดกฏหมาย ศีลธรรม ธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของสังคม ผมก็ยอมทำให้ไม่ได้เหมือนกัน

ถ้าเป็นไปได้อยากเพิ่มกฎอีกข้อหนึ่งคือจากเรื่อง Pay It Forword
Trevor จะขอให้คนที่เค้าช่วยไปช่วยคนอื่นต่ออีกสามคน
แต่ผมไม่ขอถึงขนาดนั้นหรอก
ผมขอให้ไปช่วยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งคนก็พอ
ที่ทำไปไม่ใช่จะทำตัวเป็นคนดีอะไรหรอก
แค่อยากให้สังคมมันดีขึ้นกว่าที่เป็นเท่านั้นแหละ
เพราะเดี๋ยวนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัว
เอาเปรียบกันจนสังคมมันเริ่มเน่าแล้ว
แค่นี้แหละ

Facebook Comments