4 ปีที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างแล้วนี่ (ปี4)

นรกปีสุดท้ายจริงหรือ?

ปี 4 เทอมหนึ่ง
Clinical Pharmacokinetics
เป็นวิชาที่ต่อจาก BK คือเรียนยาที่มักจะต้องทำ TDM เรียนเกี่ยวกับการปรับขนาดยาที่ยุ่งยากกว่ายากลุ่มอื่นต้องมีการเอาสูตรต่างๆ โมโนแกรม มาช่วยคำนวณ
Hospital Pharmacy for Doctor of Pharmacy
เรียนเกี่ยวกับการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล คือเรียนให้รู้ว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลต้องทำงานอะไรบ้างประมาณนี้
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy I
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy II

เภสัชบำบัด 1 ต้องเอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้กับวิชานี้ แบบรู้เลยว่าที่เรียนมาตั้งมากมายได้ใช้จริงๆ
แล้วก็ได้ทำ SOAP NOTE มากมายก่ายกอง
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
วิชาเภสัชสนเทศเรียนรู้เกียวกับสืบค้นข้อมูล การอ่านวารสารทางการแพทย์ การประเมิณวรรณกรรม สังสรรค์วรรณกรรม (Journal Club)
Pharmacy Practice in Community 2
วิชาฝึกงานตอนปิดเทอม ได้ไปฝึกที่สถานีอนามัยสามอาทิตย์ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตของชุมชน การแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
วิชาเภสัชเวท 2 จะเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรกับกลุ่มการออกฤทธิ์เหมือนเดิม แต่จะมีงานให้ไปค้นคว้าเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้อาจารย์เชือด
Pharmacology III
วิชานี่ไม่มีเรียน แต่จะให้เราไปค้นคว้าข้อมูลของยาที่ออกใหม่กลุ่มละ 1 ตัวมานำเสนอ ซึ่งตอนนี้วิชานี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิชา new drug ไปแล้ว

ปี 4 เทอมสอง
Pharmacy Administration for Doctor of Pharmacy
เรียนเกี่ยวกับการจัดการทางเภสัชกรรม คล้ายกับเรียนการจัดการของคณะบริหารนั่นแหละ แต่จะตัดส่วนมาเรียนหน่อยนึง จะมีทฤษฎีอะไรเต็มไปหมด maslow เอย SWAT เอย
Pharmacoepidemiology for Doctor of Pharmacy
เภสัชระบาดวิทยา เรียนเกี่ยวกับสถิติของการเกิดโรค การใช้ยา ในคนกลุ่มใหญ่
Research Methodology in Pharmacy Practice
เรียนเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเครียมมาทำ senior project ในปีห้า
Professional Communication
วิชาการสื่อสารทางเภสัชกรรมเรียนรู้เทคนิคในการคุยกับคนป่วย เทคนิคในการซักประวัติเพื่อให้รู้ปัญหาของผู้ป่วย แล้วก็มีทำแลบด้วยโดยผลัดกันเล่นเป็นคนป่วยกับเภสัชกร แล้วก็มีสถานการณ์จำลองให้เล่น แล้วก็อัดเทปไปวิจารณ์กัน
Dispensing Pharmacy for Doctor of Pharmacy
วิชาเภสัชกรรมจ่ายยาจะคล้ายเภสัชบำบัดแต่จะเน้นยาที่ใช้ในร้านยาเท่านั้น วิชานี้จะต้องไปฝึกงานที่ร้านยาด้วยโดยไปฝึกคนละ 8 ชั่วโมง
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy III
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy IV

เรียนต่อเนื่องจากตัว 1 และ 2 คือเรียนโรคที่ยังไม่ได้เรียน
แต่ตัวนี้จะมีเคสแบบ complicated เป็นสารพัดโรคมาให้ทำแล้วก็นำเสนอด้วย
ตอน final ก็มีสอบ MEQ (คล้ายๆในเรื่องหมอเจ็บ แต่อันนี้จับเวลาเป็นข้อเสร็จข้อนึงก็เก็บกระดาษคำตอบใส่ซอง แถมโจทย์ข้อต่อมาจะเฉลยคำตอบของข้อที่ผ่านมาให้เจ็บใจเล่นด้วย ) สนุกสนานจริงๆเรียนไปตั้งสี่ตัวเอามาสอบรวดเดียว หมดเลย

ปีนี้การท่องจำเริ่มลดลงแต่เป็นการเอาความรู้ทั้งหมดมาประมวลแล้วก็เอามาใช้กับเคสผู้ป่วย

Facebook Comments