คาลิล ยิบราน

ผมกลับรู้สึกว่า คาลิล ยิบรานเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยซ้ำ

มนุษย์-ที่แม้จะเข้าใจโลกและชีวิตเพียงใด

แต่ก็ใช่ว่าจะปฏิบัติได้อย่างที่เข้าใจไปเสียหมด

ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม

Facebook Comments