เพลงแบบประภาสด้วยคน

จากการเก็บกวาดห้อง ทำให้ค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกองของแถมจาก a day นั่นคือ ซีดี “เพลงแบบประภาสด้วยคน” ที่แถมมากับเล่ม 95 ซึ่งเพลงก็มีอยู่ 5 เพลงตามนี้

แต่ด้วยรูปแบบการฟังเพลงที่ฟังจาก iPad เป็นส่วนใหญ่ ซีดีแผ่นนี้เลยต้องเอาไปไว้ในรถยนต์ ที่ๆ ยังคงได้ใช้เครื่องเล่นซีดีอยู่นั่นเอง

 

Facebook Comments