advice หรือ advise

วันนี้ผมได้รับ email จากเพื่อนซึ่งกำลังมีปัญหากับแฟน ปกติผมไม่ยุ่งกับคู่รัก ที่มีปัญหาอย่างนี้เพราะเชื่อคำขวัญที่ว่า Let the pendulum swing between a man and a woman (ให้ลูกตุ้มแกว่งไปมาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย … แปลว่า อย่าไปยุ่งกับคู่รักคู่อื่นตอนที่เขามีปัญหา)

แต่ในสถานการณ์นี้ผมฝืนสุภาษิตนี้และก็ให้คำแนะนำซึ่งในตอนล่างของ email เพื่อนเขียนว่า “Thank you for your advise.”

เพื่อนผมเก่งภาษาอังกฤษแต่ในประโยคนี้เขาใช้ advise ในเชิงไม่ถูก

advise เป็นกริยาหมายถึง แนะนำ ให้คำปรึกษา เช่น

Can you advise me on what to do? (คุณช่วยแนะนำอะฮั้นว่าควรทำอย่างไรได้ไหมฮะ)

I advised Bucknut not to have two girlfriends at the same time. (ผมแนะนำบักนัดว่าไม่ควรมีแฟนสองคนในเวลาเดียวกัน)

สังเกต preposition ที่ว่า on ไหมครับ ภาษาอังกฤษจะ advise on (a topic, problem) ครับ

มีอีกคำหนึ่งคือ advice ซึ่งเป็นคำนาม หมายถึง คำแนะนำ ครับ

What’s your advice? (คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง)

Kanok paid no attention to my advice and went to the function in a purple suit. (กนกไม่ได้สนใจกับคำแนะนำของผมและไปงานในสูทสีม่วง)

จำได้ไหม … advise เป็นกริยา ส่วน advice เป็นคำนาม

ดังนั้นเพื่อนอกหักของผมควรจะปิด email ด้วยประโยคนี้ครับ Thank you for your advice. (ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่คุณให้)

– แอนดรูว์ บิ๊กส์

อืมพึ่งรู้ว่าใช้ผิดมาตลอด ใช้มันแต่ advice ลูกเดียว แถมเคยไปแก้ประโยคของน้องที่ทำงานที่เค้าใช้ถูกอยู่แล้วด้วย

Facebook Comments