2011 year’s goal summary

ปีนี้วางแผนไว้แต่ไม่ได้ทำตามแผนเลย แต่ก็พยายามทำสิ่งที่อยากทำ และสิ่งที่ต้องทำ ลองๆ นึกดูตลอดปีก็ทำได้เยอะเหมือนกันนะ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา

 • My first play on soprano ukulele เพลงแรก และเพลงเดียวของปีนี้ #1
 • รูปสีน้ำคัพเค๊ก รูปแรก และรูปเดียวของปีนี้เช่นกัน #2
 • ยักษ์ในตะเกียง เรื่องสั้นเรื่องแรกที่เอาลงบล็อกปีนี้ #3
 • แปล Thriving on LESS ต่อจนจบได้หลังจากดองมาเป็นปี #4
 • อัพเดตรอมให้ HTC tattoo ไป 2 ครั้ง สำเร็จทั้งสองครั้ง #5 #6
 • อยู่เวรดึกเป็นครั้งสุดท้าย และเลิกทำพาร์ทไทม์โรงพยาบาลอื่น #7
 • ส่งบทคัดย่อไปงานประชุมวิชาการประจำปีของอย. ครั้งแรก ได้ผ่านไปนำเสนอที่งาน และได้รางวัลชมเชยมา #8 #9
 • กล่องที่หนึ่ง เรื่องสั้นเรื่องที่สองของปี #10
 • ได้เปิดงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนทำงานใหม่ๆ #11
 • แปลงานวิจัย ผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการราวด์วอร์ด และนำข้อมูลมาใช้ในการเปิดงาน #12
 • เขียนข่าวที่ blognone ได้ 2 ข่าว #13
 • ได้เริ่มบทความชุดที่อยากจะเขียนมานานแล้ว #14
 • บริจาคเงินให้ green peace ครบ 1 ปี #15
 • บริจาคเงินให้ linux mint ทั้งที่ใช้แต่ Windows7 กับ Ubuntu #16
 • ไปเที่ยวทริปของโรงพยาบาลตอนต้นปี และไปเที่ยวเขาใหญ่เองตอนปลายปี #17 #18
 • กลับบ้านแม่ถึง 6 ครั้งภายใน 1 ปี กลับบ่อยที่สุดตั้งแต่ทำงานมา #19
 • Presentation 5 ชิ้น #20 #21 #22 #23 #24
 • Setup Webserver + Mailserver ด้วย Ubuntu Linux จนสำเร็จ #25
 • กินข้าวแบบพร้อมหน้าทั้งครอบครัว 2 ครั้ง #26
 • ทำผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเล่ม 1 เสร็จและส่งไปแล้ว #27
 • HbA1C น้อยกว่า 7 แล้ว #28

จาก Year’s Goal ที่ตั้งไว้ 24 โครงการ ได้ทำไป 28 ก็ถือว่าผ่านมาได้แบบหวุดหวิด (นี่ขนาดเอาโครงการที่เกี่ยวกับงานมานับรวมด้วยแล้ว) และปีต่อๆ ไปคงไม่ตั้งตัวเลขเป้าหมายแล้ว แต่จะใช้ตัวเลขของปีนี้เป็นเลขฐานเอาไว้ดูว่าปีต่อๆ ไปจะมีดัชนีเพิ่มขึ้นหรือลดลง

Facebook Comments