Financial Summary jan 55

สิ่งที่อยากทำให้ได้ตั้งแต่ปีนี้ คือเอาบัญชีการใช้จ่ายส่วนตัวมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเอาไว้แค่ดูยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชี ไม่ได้เอามาใช้ในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินเลย

โดยตั้งใจเอาข้อมูลหมวดหมู่หลักมาใช้ก่อน ถ้าลงตัวแล้วค่อยเจาะลงไปหมวดหมู่ย่อย พร้อมกับตั้ง budget รายสัปดาห์ให้กับเรื่องกิน

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| |||||)

รายจ่ายแยกเป็น ค่ากิน   19% , ค่าที่พัก   11% , ค่าหนังสือ   6% , ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ  6% , ข้าวของเครื่องใช้   6% , ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี   2% , อื่นๆ   3%

สรุปแล้วเหลือเงินเก็บเกือบ 50% พอไหวอยู่ เป้าหมายต่อไปคือลดค่ากินเหลือ 15% ของรายรับ เพื่อที่จะได้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น (ตอนนี้ตั้ง budget ไว้ที่ 17% เหมือนเดิมก่อน) ส่วน nexus นี่เป็นรายจ่ายเดือนหน้า เพราะบัตรเครดิตยังไม่เรียกเก็บ

 

Facebook Comments