1911

  • เรื่องนี้จับเอาประวัติศาสตร์จีนช่วงปฏิวัติซินไห่จนถึงช่วงสิ้นสุดราชวงศ์ชิง
  • เนื้อหาครึ่งแรก Huang Xing ที่แสดงโดยเฉินหลงจะมีบทบาทเด่นในการเป็นผู้นำกองทัพปฏิวัติของฝ่ายใต้สู้กับกองทัพฝ่ายเหนือของหยวนซื่อไข่
  • แต่พอมาครึ่งหลังดร.ซุนยัดเซน จะโดดเด่นขึ้นมาแทนในฐานะผู้นำการปฏิวัติและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐจีน (ปัจจุบันคือไต้หวัน)
  • ใน Bodyguards and Assassins จะเห็นถึงพลังในการชักจูงของดร.ซุนยัดเซนไม่เท่าไหร่ เพราะเน้นบทบาทของเหล่าผู้ปกป้องตัวดร.มากกว่า
  • แต่ใน 1911 จะเห็นถึงพลังในการชักจูงของดร.ซุนยัดเซนได้ชัดมาก โดยเฉพาะฉากการเจรจาในยุโรป
  • ดังนั้นหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังสงคราม แต่สงครามเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่อง
  • สิ่งที่ทำให้ดร.ซุนยัดเซนมีผู้ติดตามมากมายเป็นเพราะท่าน “ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน”
  • “สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าใครควรเป็นประธานาธิบดี แต่ควรสร้างระบบขึ้นมาใหม่เพื่อยับยั้งคนที่พยายามขึ้นเป็นฮ่องเต้”

ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วก็อยากหาหนังสือประวัติศาสตร์จีนช่วง 100 ปีที่ผ่านมา มาอ่านเลย

Facebook Comments