Boss log #3

  • เดือนแห่งการประชุมกรรมการบริหารฝ่าย
  • รวบรวมภาระงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกยังไม่เสร็จสิ้น อีกอาทิตย์กว่าต้องเริ่มการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่รอบต้นปีแล้ว ต้องเร่งทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้
  • จัดตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่เสร็จแต่ในส่วนเภสัชกร แต่ของเจ้าหน้าที่ที่เหลือคงต้องให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เหมือนกัน
  • ระบบ adviser ที่วางตัวเภสัชกรประกบน้องนักศึกษาเภสัชฝึกงานหนึ่งต่อหนึ่ง ช่วยลดงานดูแลน้องลงไปได้เยอะ คงต้องพัฒนาระบบนี้ต่อไป
  • อยู่ๆ ก็ถูกสุ่มให้เข้าร่วมงานวิจัยของอย. ได้ค่าแรงมาพอประมาณ แต่ก็ต้องเข้าไปประชุมที่กระทรวงด้วย
  • เดือนหน้าจะกลับมามีเภสัชกรครบทุกตำแหน่งหลังจากขาดมาเกือบสองเดือน และกำลังมีน้องใช้ทุนมาอีก 2 คน
  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ทำซะที งานวิจัยส่งประกวดกลางปียังไม่ได้เลือกเรื่อง
  • แต่ยังไงก็ถือว่าเคลียร์งานได้เยอะพอสมควร ยังคิดรางวัลให้ตัวเองไม่ได้เลย
Facebook Comments