Financial Summary may 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (|||| ||||||||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน   12%
ค่าที่พัก   9%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 0%
ค่าหนังสือ   6%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ  3.5%
ค่า Nexus  4%
ข้าวของเครื่องใช้   3%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี   3%
อื่นๆ   3.6%

เหลือเงินเก็บเป็น 56% ใกล้เคียงเดือนที่แล้ว ค่ากินพุ่งขึ้นเล็กน้อย โดยรวมถือว่าอยู่ในงบเป้าหมาย ยังคง budget plan เดิมต่อ

Facebook Comments