Boss log #5

  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งส่งให้กรรมการจังหวัดตรวจแล้ว
  • งานเภสัชสนเทศยังไม่คืบหน้าเพราะมีงานอื่นแทรกเข้ามา
  • น้องเภสัชใหม่ และน้องเภสัชฝึกงาน ฝึกเรียบร้อยหมดแล้ว
  • P4P draft แรกเสร็จแล้วรอประชุมกรรมการใหญ่ก็จะรู้ว่าต้องโดนแก้อะไรบ้าง
  • ระบบยาเยี่ยมสำรวจได้ประมาณ 30% พบว่ามีงานให้พัฒนาอีกมากมาย
  • เป้าหมายเดือนหน้าคือปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายยาใหม่ ต้องดูว่าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่
  • เป้าหมายอีกอันคือต้องทบทวนงานคลินิกหลังจากเปิดงานได้ครึ่งปีกว่า ทบทวนตัวชี้วัด และสรุปผลงานให้เรียบร้อยก่อนหมดปีงบประมาณ
  • การดูงาน TPN ต้องเลื่อนไปอีก 1 เดือน แต่ก็รับปากวอร์ดไว้แล้วว่าจะทำให้ได้ภายใน 3 เดือน อาจจะต้องขอเลื่อนไปถึงสิ้นปี ถ้ายังเตรียมระบบไม่ทัน
Facebook Comments