เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3
บรรยายเรื่อง “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ห้อง Royal Jubilee Ballroom เมืองทองธานี

Facebook Comments