Financial Summary june 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (|||| |)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน   14.9%
ค่าที่พัก   10.8%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 3.6%
ค่าหนังสือ   2.8%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ  7.9%
ค่า Nexus  4.8%
ข้าวของเครื่องใช้   2.4%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี   0.5%
อื่นๆ   9.7%

เหลือเงินเก็บเป็น 44% ลดลงจากเดือนที่แล้วเป็น 10%  ค่ากินพุ่งติดเพดาน budget เดือนหน้าต้องลดค่าใช้จ่ายการกินลงมาให้ได้สัก 5% ก็ยังดี

Facebook Comments