Boss log #6

  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งยังไม่ถูกส่งกลับมาให้แก้เลย ก็ต้องรอต่อไป
  • งานเภสัชสนเทศนิ่งสนิท
  • แผนจ้างลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณหน้ายังทำไม่เสร็จเหลือเวลาทำอีก 1 เดือน
  • ระบบยาคุยเรื่องหลักเกือบครบหมดแล้ว ต่อไปเป็นการทบทวน medical error
  • ระบบการเบิกจ่ายยาใหม่ ใกล้จะลงตัวแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอยู่
  • งาน TPN ต้องเซ็ตภายในเดือนนี้ให้ได้ เพราะได้สถานที่แล้วเหลือแต่ระบบงานที่ยังไม่ได้วาง
  • ระบบติดตามงานทั้งหมดใกล้เสร็จแล้ว เมื่อถึงเวลาต้องถ่ายทอดงานจะได้ใช้เวลาไม่นาน
  • เดือนนี้ต้องทำฐานข้อมูลสำหรับตอบคำถามให้ได้สักครึ่งหนึ่ง

เวลาผ่านไปไว ไม่เท่าไรก็ทำงานนี้มาเกือบครึ่งปี ผู้ร่วมชะตากรรมก็เพิ่มมาเป็น 19 ชีวิตสำหรับการรันงาน 24 ชั่วโมงแล้ว

Facebook Comments