miniajax


miniajax เป็นเว็บที่รวมตัวอย่างของ AJAXscript กว่า 60 อันให้ดาวโหลด อย่างเช่น reflection.js ที่ใช้ทำภาพกระจกสะท้อนอย่างภาพข้างบน หรือ AJAX Star Rating สำหรับให้คะแนนโพส ที่เห็นกันในหลายๆบล็อก สรุปแ้ล้วเว็บนี้ก็คือ โชว์รูม AJAXscript ดีๆนี่เอง ใครสนใจทำเว็บสารพัดลูกเล่น AJAX ก็เข้าไปดูกันได้ครับ

เห็นมาจาก Ajaxian

Facebook Comments