Financial Summary july 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| ||||||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน 19.1%
ค่าที่พัก 14.7%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 4.7%
ค่าหนังสือ 3.0%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 15.6%
ค่า Nexus 5.5%
ข้าวของเครื่องใช้ 2.0%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 2.5%

เหลือเงินเก็บเป็น 33% ลดลงอีกแล้ว ค่ากินทะลุ budget เดือนหน้าต้องพยายามกินของแพงไม่ให้เกินสัปดาห์ละครั้ง เดินห้างให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะค่าเสื้อผ้าใช้จนหมดงบปีนี้ไปแล้ว ยังเหลืออีกตั้ง 5 เดือนกว่าจะหมดปี

ปล. เดือนนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยอะ เพราะขับรถไปสองพันกว่ากิโลเมตร

Facebook Comments