Getting Things Done #5

Chapter 5

บทนี้จะเป็นการเริ่มต้นใช้ gtd จริงๆแล้ว โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกคือรวบรวม input ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้องมี 3 สิ่งต่อไปนี้คือ เวลา สิงที่ใช้รวบรวม input (inbox) กระดาษจำนวนหนึ่งสำหรับจด

เริ่มแรก เราต้องนึกถึงสิ่งที่เราจะทำ และต้องทำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว เขียนไว้ในกระดาษหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งเรื่อง แล้วเก็บไว้ใน inbox เพื่อที่จะจัดการต่อไป แต่ในระหว่าง ที่คุณกำลังรวบรวมสิ่งเหล่านี้ อาจจะพบกับปัญหาต่อไปนี้คือ รายละเอียดของสิ่งที่จะทำ มากกว่าที่จะเก็บไว้ในกระดาษแผ่นเดียว ให้แก้ไขโดยการสรุปแค่พอเข้าใจ ปัญหาต่อไปคือการพยายามไปสู่ขั้นต่อไป โดยทำขั้นแรกไม่เสร็จดี ให้เราคิดเสมอว่า การทำหลายๆขั้นในขณะเดียวกัน จะยิ่งทำให้ระบบแย่ลง พยายามรวบรวมงานให้หมดก่อน ค่อยเริ่มขั้นต่อไป

สำหรับผู้ที่ใช้สมุดบันทึก หรือสมุดแผนงานอยู่แล้ว ขอให้เก็บมันไว้ก่อน ตอนนี้ต้องการแค่ กระดาษขาวธรรมดาสำหรับเขียน และเก็บไว้ใน inbox เพื่อรอจัดการต่อไปเท่านั้น เพื่อให้ระบบมีความสอดคล้องก่อน ถ้าระบบลงตัวแล้ว ค่อยเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกัน

แต่ถ้าในระหว่างขั้นตอนการรวบรวม เราพบสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้แน่ๆ ให้เอามันไปใส่ถังขยะได้เลย ไม่ต้องรอให้ขั้นตอนรวบรวมเสร็จ ส่วนสิ่งที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ก็เก็บไว้ใน inbox ก่อน

หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว เราจะพบว่าตอนนี้เรามีกระดาษกองใหญ่ๆ อยู่กองหนึ่ง รอการจัดการในขั้นต่อไป (ถ้าเราถอดทุกอย่างที่ต้องทำ ออกมาจากสมองได้หมดจริงๆนะ)

Facebook Comments