Financial Summary aug 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||||| ||||||||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน 8.4%
ค่าที่พัก 8.3%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 2.7%
ค่าหนังสือ 1.7%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 4.6%
ค่า Nexus 3.4%
ข้าวของเครื่องใช้ 2.4%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.4%

เดือนนี้ใช้เงินน้อยที่สุดของปี เหลือเงินเก็บถึง 68% ถ้าเดือนต่อๆ ไปทำได้อย่างนี้ก็โอเคแล้ว

Facebook Comments