Boss log #9

  • ถึงรอบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปีงบใหม่อีกแล้ว นักศึกษาฝึกงานก็กำลังจะมา เหนื่อยๆๆ
  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งถูกแก้ไปประมาณ 20% หวังว่าจะผ่านผ่านในปีนี้ เพราะปีหน้าต้องเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อทำผลงานเลื่อนตำแหน่งลำดับต่อไปแล้ว
  • งาน setting TPN unit นี่ทำให้แก่ไปอีก 5 ปี
  • ยังไม่ได้เขียนโครงการปีงบประมาณใหม่เลย แย่จริงๆ
  • ไปเรียนทำขนมเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่า
Facebook Comments