Financial Summary sep 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (|||||| |||||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน 9.7%
ค่าที่พัก 6.4%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 2.8%
ค่าหนังสือ 3.8%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 1.4%
ค่า Nexus 3.1%
ข้าวของเครื่องใช้ 1.6%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.8%

เดือนนี้เหลือเงินเก็บถึง 70% มากกว่าเดือนที่แล้วอีกแฮะ แต่ถ้าบ้านสร้างเสร็จมันจะหมดไปกับการแต่งบ้านไม่ใช่น้อย คงต้องประหยัดต่อไปอีก

Facebook Comments