Financial Summary oct 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| ||||||||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน 15.4%
ค่าที่พัก 11.7%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 9.1%
ค่าหนังสือ 1.7%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 4.2%
ค่า Nexus 5.2%
ข้าวของเครื่องใช้ 4.1%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.7%

เดือนนี้เงินเก็บลดเหลือ 42% เพราะกินเปลืองมากเดือนนี้ ในขณะที่ค่า entertain น้อยนิดติดกันสองเดือนแล้ว ถ้ายังไม่ทำกับข้าวกินเอง ก็คงจะลดค่ากินลงได้ยากแฮะ

Facebook Comments