Boss log #10

  • โครงการปีงบประมาณใหม่ยังนิ่งสนิท เดือนนี้ต้องทำให้เสร็จให้ได้
  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งผ่านเรียบร้อยแล้ว รอหนังสือแจ้งจากกระทรวงอีกที
  • เขียนบันทึกนี้จะครบปีแล้วหรอนี่ รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ถึง 50 % ของที่คาดหวังไว้เลย ประเมินปีแรกคงจะตกแน่ๆ
  • เหมือนจะเครียดแต่ก็ดูหนังได้เยอะอยู่ ปีนี้ดูไปสี่สิบกว่าเรื่องแล้ว (นับเฉพาะหนังเข้าฉายปีนี้ ถ้านับหนังเก่าเกินห้าสิบเรื่องไปแล้ว)
Facebook Comments