Financial Summary nov 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (||| ||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน 17.5%
ค่าที่พัก 14.2%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 8.9%
ค่าหนังสือ 3%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 29.5%
ค่า Nexus 6.2%
ข้าวของเครื่องใช้ 1%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 3.4%

เดือนนี้เงินเก็บลดเหลือ 16% เพราะโดนค่าบำรุงรักษารถไปซะอานเลย

Facebook Comments