OSPE

วันนี้สอบวิชาสุดท้ายคือ OSPE เป็นการสอบปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรมเช่น ทักษะการจ่ายยา การปรุงยา การตรวจสอบใบสั่งยา มีทั้งหมด 30 ฐาน ให้เวลาฐานละ 3 นาที มีฐานพัก 5 ฐาน อีก 25 ฐาน แบ่งเป็นฐานซักประวัติ ฐานเทคนิคการปรุงยา แล้วก็ฐานตอบคำถาม (ไม่มีอาจารย์คุม)
รายละเอียด แต่ละฐานคงไม่ลงแล้ว เพราะอารมณ์ตอนนี้ เซ็ง ลองให้คะแนนตัวเองแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ (80%) สาธุ ขอให้ประเมิณตัวเองต่ำเกินไปแล้วกัน ไม่อยากอยู่แบบไร้ใบประกอบ ไปอีก 5 เดือน

Facebook Comments