Free video of 25 UC Berkeley Courses

UC Berkeley เปิดให้ดูวิดีโอเลคเชอร์ฟรี 25 คอร์ส มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน ที่เล็งๆ ไว้ก็มี General Human Anatomy กับ Introduction to Statistics ส่วนคอร์สที่เหลือเข้าไปดูได้ที่นี่ครับ

webcast.berkeley via open culture

Facebook Comments