Getting Things Done #8

บทนี้จะเป็นการจัดการขั้นที่ยากที่สุดของระบบ นั่นคือการรีวิว

โดยการรีวิวประจำวัน เราจะเริ่มจากการตรวจสอบ ตารางนัดหมายของเรา ว่าช่วงที่ผ่านมา เราได้พลาดอะไรไปบ้าง และดูกำหนดการในอนาคต ว่าเราได้จัดเวลาสำหรับการนัดหมายไว้หมดหรือยัง โดยตารางนัดหมายของเราอาจจะเป็น planner หรือโปรแกรมตารางนัดหมายก็ได้ โดยระบบของผมใช้ HipsterPDA เป็นหลัก และใช้ Google calendar เป็นตัวแบ็คอัพเอาไว้ส่ง SMS แจ้งเตือนอีกทีกันพลาด จากนั้นเราจึงดู รายการงานที่ต้องทำต่อไป ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยสิ่งที่เราควรทำคือตรวจสอบให้ไวที่สุด ไม่ต้องหยุดทำงาน เหมือนตอนจัดการงานออกจาก Inbox

ส่วนการรีวิวประจำสัปดาห์ เราต้องไล่ดูทุกงานในระบบของเรา ว่ามันอยู่ถูกที่ ถูกประเภทหรือไม่ แล้วแก้ไขให้มันอยู่ในที่ที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงลบ หรือจัดเก็บงานที่เราทำเสร็จ หรืองานที่เราไม่ต้องติดตามแล้ว โดยครั้งแรกๆ ของการรีวิวอาจจะน่าเบื่อ และใช้เวลามาก แต่เมื่อเราทำมันไปเรื่อยๆ จนเป็นนิสัย จะทำให้เราใช้เวลาน้อยลง

Facebook Comments