Lab Error

วันนี้อ่านข่าวเรื่องหมอประกิตเผ่า ที่ทีมแพทย์ออกมาแถลงข่าวว่าสารที่พบในปัสสาวะหมอเผ่าคือ Pseudoephedrine ที่เป็นสารทั่วไป พบได้ในยาแก้หวัดสูตรผสม จากที่ก่อนหน้านี้รายงานว่าพบสาร Ephedrine ที่เป็นอนุพันธ์ของ สารเสพย์ติดอย่าง Amphetamine แล้วบอกว่าไม่ใช่ความผิดพลาด เป็นแค่การตรวจที่ไม่ละเอียดพอ

ลองระลึกชาติ วิชา QC ดูจึงนึกได้ว่า HPLC มันตรวจจับสารได้จากดัชนีการหักเหแสงนี่ แล้วสารสองตัวนี้โครงสร้างมันก็แทบจะเหมือนกัน น้ำหนักโมเลกุลก็เท่ากัน ต่างกันแค่ตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันเอง (โครงสร้าง Ephedrine, Pseudoephedrine) มันจึงหักเหแสงได้ใกล้เคียงกัน ทำให้ได้พีคของกราฟออกมาแทบจะเท่ากัน เมื่อเทียบกับพีคของสารมาตรฐานแล้ว ไม่น่าบอกได้ว่าเป็น Ephedrine แน่ๆ ดัีงนั้นการอ้างว่าการตรวจในครั้งแรกไม่ละเอียดพอ ไม่น่าจะเป็นข้อแก้ตัวได้เลย เพราะถ้ารู้ว่าไม่ละเอียดพอ ทำไมไม่รายงานว่าอาจเป็นสารหนึ่งในสองตัวนี้ การฟันธงแบบนี้ มันทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะ

ปล. ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้น แค่รู้สึกว่าขั้นตอนการตรวจสารในปัสสาวะ มันไม่ถูกต้องเท่านั้นเอง 

Facebook Comments