Newspaper24

Newspapers24 เป็นเว็บที่รวบรวมลิ้งค์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์กว่า 12,000 ฉบับทั่วโลก โดยเราสามารถเลือกดูตามภาษา หรือประเทศได้ ซึ่งแน่นอน มีหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยอยู่ด้วย

Thai Newspapers หน้านี้จะรวบรวมลิ้งค์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย (น่าจะทั้งหมดนะ) มาไว้ด้วยกัน โดยแบ่งเป็นหนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองเชียงใหม่ หัวหิน โคราช พัทยา และภูเก็ต

เห็นมาจาก makeusof.com อีกแล้ว

Facebook Comments