โปรแกรมการแข่งขันวิ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2558

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

 • อบจ.กำแพงเพชรซูปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 (5/16 km) | ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยาน(ริมปิง) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร | รายละเอียด
 • BITEC HALF MARATHON 2015 (5/10.5/21.1 km) | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • ดรุณา-นารีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10 (3/5/10.5/21.1 km) | อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม | รายละเอียด
 • ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 (2.4/10.5/21 km) | สระพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม | รายละเอียด
 • Chem-CU 105 Minimarathon: Run for Health (6.5/10.3 km) | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งชมทุ่งกุ้งก้ามกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (3/10.5 km) | อบต.หน่อม ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด | รายละเอียด
 • บราเดอร์วิ่งฝันปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง (3/10.5 km) | สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน 2558 (3/10.5 km) | เทศบาลเมืองเลย จ.เลย | รายละเอียด
 • เภสัช ม.อ.เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 (4/10.5 km) | คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | รายละเอียด
 • ถิ่นวีรชนขุนสวรรค์ ครั้งที่ 1 (3/10.5 km) | ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 3 (3.5/5 km) | เทศบาลตำบลกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 (11 km) | สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

 • โรตารีสระบุรีมิตรภาพ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 5 (3/10.5/21.1 km) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งมินิมาราธอนมหาวิทยาลัยพายัพ (1.5/10.5 km) | มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด
 • THAICOM 10K. 2015 (3/10 km) | สวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • พันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์” ครั้งที่ 16 (10.7/22 km) | วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร | รายละเอียด
 • เรือรบประแสมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (4/10 km) | สะพานประแสสิน ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง | รายละเอียด
 • ศุภนิมิตฯ วิ่งธารน้ำใจสู่เด็กยากไร้เพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 4 (3/11 km) | ลานสวนตุงและโคมนครเชียงราย จ.เชียงราย | รายละเอียด
 • เมืองเกษมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งเพื่อพ่อ (3/10.5 km) | อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด | รายละเอียด
 • โพทะเลมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 (3/5/10.5 km) | เทศบาลตำบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร | รายละเอียด
 • นครแม่สอดฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 (5/21 km) | สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก | รายละเอียด
 • สะเดามินิมาราธอน ครั้งที่ 10 (4/10.5 km) | โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา| รายละเอียด
 • โรตารี่แพร่มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (5/10.5 km) | เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

 • สาธิตเชตวัน มินิมาราธอน ฝ่าสายหมอก ครั้งที่ 3 (5/10.5 km) | โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่ | รายละเอียด
 • วิ่งการกุศลแม่สรวยมินิมาราธอนและเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (11 km) | ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย | รายละเอียด
 • Buriram Race 2015 (4.5/13.5 km) | chang international circuit จ.บุรีรัมย์ | รายละเอียด
 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 2 (3/10 km) | ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • Run with Me 2015 Let’s Run Together (3/10/20 km) | สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ (8 km) | ลานไทร ประตู 2 ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | รายละเอียด
 • เฉลิมไฉไล เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “สิรินธร” (6 km) | สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

 • ดอนบอสโกมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (5/10.5 km) | ลานจอดรถประตูดาวเรือง (ประตู 4) ถนนเฉลิมพระเกียรติ, สวนหลวง ร.9 สวนลุมพินี | รายละเอียด
 • มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (สัญจรน้ำตกตาดหมอก) (5/10.5/21.1 km) | อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์ | รายละเอียด
 • สุราษฎร์ธานีมาราธอน 2015 โครงการเดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2 (3.5/10.5/42.195 km) | สะพานศรีสุราษฎร์ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
 • HIV Run 24 hours (4/8.5 km) | สวนลุมพินี สวนลุมพินี | รายละเอียด
 • ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 (3.5/10.5 km) | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 5 (2.7/10 km) | ลานเปตอง ด้านหลังสำนักงานศูนย์กีฬาวชิรเบญทัศ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • Beauty & Fitness Fun Fair 2015 | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งเพื่อการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 (3.5/10 km) | โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

 • ส่วนบุญมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (6/10 km) | สนามกีฬากลาง อบจ. ลำพูน จ.ลำพูน | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

 • หนองกระทิง–บ่อแฮ้ว มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 (2.5/11 km) | ณ สวนสาธารณหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งการกุศล 13 สยามไทยมินิมาราธอน (5/10.5 km) | ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • สิริโรจน์มินิมาราธอน (3.5/12 km) | รพ.สิริโรจน์ จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
 • มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เดิน-วิ่งพิชิตสันเขื่อน ครั้งที่ 3 (10/21 km) | เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี | รายละเอียด
 • นางรองมินิมาราธอน 2015 (4/10.5 km) | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 3 (3/10 km) | โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 4 (3.5/5 km) | รพ.สต.ห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

ขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง

ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2558

Facebook Comments