โปรแกรมการแข่งขันวิ่งเดือนกรกฎาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558

 • BACK TO SCHOOL FUN RUN 2015 (2.5/5/10 km) | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 6 (10.5/21.1/45.195 km) | อควอเรี่ยมบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | รายละเอียด
 • พุนพินซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั่งที่ 9 (3.5/13.1 km) | สนามกีฬาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งการกุศลใหว้พระมหาธาตุเจดีย์ศรัทธา (3.5/13.1 km) | สนามกีฬาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

 • BLACKMORES RUN MORE LIVE MORE (3 km) | อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 10 (3/10 km) | โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558

 • เดิน – วิ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ (5/10 km) | ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.นครราชสีมา | รายละเอียด
 • พนัสนิคม เดิน – วิ่ง สู่ชีวิตใหม่ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน (5/10.5/21.110 km) | สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี | รายละเอียด
 • Quest Run 2015 (10+ km) | ลานพระยานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | รายละเอียด
 • Walk & Run for 4 legged friends เดิน-วิ่งเพื่อเพื่อนสี่ขา (5 km) | มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (3/10.5 km) | กรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แดนธรรมะ สักการะพุทธมณฑล (2.5/10 km) | หน้าวิหารพุทธมลฑล พุทธมลฑล จ.นครปฐม | รายละเอียด
 • THE KOP RUN 2015 (5/10 km) | ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งการกุศลรวมใจเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 2 (4/10.5 km) | สี่แยก จปร. กรุงเทพฯ | รายละเอียด

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558

 • วิ่งซูเปอร์มินิมาราธอน (15.7 km) | สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 15 (3.5/10 km) | รพ.สต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558

 • พัทยามาราธอน 2015 The 24th King’s Cup Pattaya Marathon (5/10.5/21.1/42.195 km) | Central Festival Pattaya Beach จ.ชลบุรี | รายละเอียด
 • อบจ สุราษฎร์ธานี เมืองเงาะซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้งที่ 12 (4/13 km) | ริมคลองฉวาง ข้างวัดนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งการกุศล ร้อยใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา (5/11.5 km) | อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 16 (3.5/5 km) | รพ.สต.ส้งเปลือย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • สว่างแดนดิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (3.5/10.5/21.1 km) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

 • นาวิกโยธินมาราธอน 2558 (3/10.5/21.1/42.195 km) | หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งชุมชนไทรงามยัวซ่าร่วมพัฒนา ครั้งที่ 8 (4 km) | ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ | รายละเอียด
 • ACTIVE RUN 2015 Nakornnayok (4/10/21 km) | วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก | รายละเอียด
 • จ๊อกแอนด์จอย มินิมาราธอน 2015 (4/10 km) | สวนหลวง ร.9 หน้าอาคารชายชล กรุงเทพฯ | รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558

 • “หยุดวิ่ง” หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ สนามที่ 8 วันอาสาฬหบูชา (2 ชม.) | โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ | รายละเอียด

ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง

ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2558

Facebook Comments