คะแนน Admissions 58 คณะเภสัชศาสตร์

ขอเกาะกระแส Ad58 โดยการรวบรวมคะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 58 มาให้ดู

มหาวิทยาลัย/สาขาคะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม23001.2520927.5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ24921.2520738.75
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์2228520642.5
มหาวิทยาลัยศิลปากร2110020470
มหาวิทยาลัยขอนแก่น21637.520173.2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม20858.7520057.5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์20882.520008.8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่22624.619910
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม20748.7519800
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม20957.519771.25
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม2018019626
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม20722.819515
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี19831.2519290
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ20777.519183.75
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม19618.218958.75
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์19434.3518876.3

จะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสาขา และตามด้วยมหิดลเหมือนปีก่อนๆ

คะแนนโดยรวมก็สูงขึ้นทุกมหาวิทยาลัย ก็หวังว่าน้องๆ รุ่นนี้จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาวิชาชีพอะนะ

คะแนน Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์

 

Facebook Comments