Short list 2015

Short list สั้นๆ แต่กลับไม่ได้รีวิวมาตั้ง 5 ปี พอดีจะทบทวนเป้าหมายชีวิตใหม่ เลยต้องเริ่มจากทบทวน Short list ก่อน พยายามให้สั้นๆ เหมือนเดิม ก่อนไปแตกเป็นเป้าหมาย และลงรายละเอียด

  • ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น ทำงานให้น้อยลง
  • อ่าน ดู ฟัง เขียนอย่างสม่ำเสมอ และในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
  • ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด
  • ทำเพื่อคนอื่นๆ เยอะๆ ทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จัก
  • คุยกับตัวเองบ่อยๆ
  • เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

เทียบกับ 5 ปีที่แล้วก็ใกล้เคียงกัน แต่เหมือนจะคมขึ้นด้วยอายุที่ล่วงเลยเข้าเลขสาม นี่แหละหนึ่งในประโยชน์ของการมีอายุมากขึ้น

 

 

Facebook Comments