GotoKnow: สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับผู้ที่ไม่รู้จัก GotoKnow คือบล็อกที่สร้างขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ริเริ่มโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม โดยใช้บล็อกช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการหนึ่งของ การจัดการความรู้ โดยในนี้มีผู้รู้มากมายหลายสาขา มาเขียนบันทึกที่เป็นประโยชน์เก็บไว้มากมาย โดยวันนี้ผมลองไล่ดูตามคำหลัก (tag) ก็ได้บล็อกที่มีประโยชน์กับวิชาชีพเภสัชของผมมาหลายบล็อกตามนี้ครับ

 • บ้านสุขภาพ – เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพจาก นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์
 • ชุมชนคนชุดเขียว – คุณพยาบาลที่เล่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในส่วนห้องผ่าตัด ด้วยภาษาที่สนุก และเข้าใจง่าย แถมเอามาใช้ในงานอื่นของโรงพยาบาลได้ด้วย
 • DM Theptarin – คุณพยาบาลที่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ดี จนผมอยากจะทำได้อย่างนี้บ้าง
 • เรื่องเล่าจากร้านขายยา – รุ่นพี่ร่วมวิชาชีพ ที่ไม่เห็นด้วยกับการแขวนป้ายอีกหนึ่งคน
 • ยาธาตุ (ภก.เอนก) – ประสบการณ์ทำงานจากโรงพยาบาลขอบประเทศ
 • เรื่องราวของเภสัชกรคนหนึ่ง – อีกหนึ่งประสบการณ์จากห้องยาโรงพยาบาล
 • จันทร์เมามาย – บันทึกเรื่องเบาๆ และไม่เบาของห้องยาในที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

แถมท้ายด้วยบล็อกเรื่องอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าง

 • คนเป็นนาย – มุมมอง และวิธีการจัดการองค์กรของคนเป็นนายที่น่าสนใจยิ่ง
 • KMI Thailand – อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช กับแนวปฏิบัติ KM
 • นเรศวรวิจัย-QA-KM – ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร กับการนำ KM มาใช้ในมหาวิทยาลัย
 • BM.chaiwut – แนวคิดด้านปรัชญาและศาสนาทั่วไปจาก พระมหาชัยวุธ
 • opensource – รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ opensource

จบเอนทรี่นี้ ผมเลยมีโฟลเดอร์ใหม่สำหรับ feed จาก GoToKnow อีกหนึ่งโฟลเดอร์ครับ

Facebook Comments