Mii

พอดี wii ไม่ได้ต่อเน็ต ก็เลยมาทำใหม่ที่ miieditor และด้วยความที่เป็นคนที่บรรยายรายละเอียดหน้าคนไม่ค่อยเป็น ก็เลยทำออกมาได้แบบนี้ โดยใช้รูปนี้เป็นต้นแบบ

wii
Facebook Comments