การศึกษาต่อเนื่องโดยสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา

12065957_10206683804387866_5976027170991168119_nสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จะจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกร โดยมีหัวข้อการศึกษาต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน และ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับร้านยา จัดทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน ระยะเวลา 1 วัน 6หน่วย
  2. การสร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน 3 หัวข้อย่อย ระยะเวลา หัวข้อละ 1 วัน
    ตลอดหลักสูตร 3 วัน หัวข้อละ 6 หน่วย ตลอดหลักสูตร 18 หน่วย

    1. ระบบบริหารยาและสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
    2. การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 1 ครอบคลุมการประเมินจากอาการ ประวัติ การวิเคราะห์ปัญหาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์
    3. การบริการด้านยาแก่ผู้มารับบริการ 2 ได้แก่หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อความร่วมมือในการใช้ยา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางยา การติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่องและการจัดทำบันทึก รวมถึงหลักการจ่ายยาตามใบสั่งยา

ใช้เวลาหัวข้อละ 1 วัน สลับหัวข้อบรรยาย 2 เดือน ครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในร้านยา
ติดตามสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 0-2590-2439 , 0-2590-1877 ไม่จำกัดเฉพาะเภสัชกรร้านยาคุณภาพ อบรมครบทุกหัวข้อได้ 24 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

Facebook Comments