ความรู้เรื่องไข้เลือดออกฉบับการ์ตูน โดยหมอหมึกดุ๋ย

ไข้เลือดออกฉบับบ้านๆ โดย หมอหมึกดุ๋ย
ไข้เลือดออกฉบับบ้านๆ โดย หมอหมึกดุ๋ย

ความรู้เรื่องไข้เลือดออกฉบับการ์ตูน โดยหมอหมึกดุ๋ย อ่านเข้าใจง่าย ถึงแม้มีความรู้ทางการแพทย์ไม่มาก (แต่ก็ต้องมีบ้าง)

Facebook Comments