MondrianRubyIDE

หลังจากใ้ช้ Programmer?s Notepad เพื่อ Learn to Programได้พักนึงจนถึงช่วงที่ต้อง มีการเขียนโปรแกรมให้รับค่าจาก keyboard แล้วเริ่มมีปัญหาตรงที่ มันคอมไพล์ได้ แต่มันรับค่าตรงที่คอมไพล์ออกมาไม่ได้ ทำให้ต้องไปเปิด cmd เพื่อรันโปรแกรมอีกที เลยรู้สึกว่ามันยุ่งๆ ก็เลยไปค้นๆ Ruby IDE ที่เคยโหลดเก็บไว้ แล้วก็เจอ Mondrian Ruby IDEที่มีความสามารถ ที่ผมต้องการใช้ มีขนาดเล็ก และที่สำคัญมันจะเรียก cmd ขึ้นมาให้อัติโนมัติ เมื่อสั่ง run script ซึ่งอันนี้แหละที่ต้องการ เพราะขี้เกียจพิมพ์ คำสั่งซ้ำซากใน cmd

Learn to Program ช่วงหลังก็เลยใช้ Mondrian Ruby IDE ตลอดเลย

Facebook Comments